Strona główna » Medyczny pakiet zawodowy

Medyczny pakiet zawodowy

  • by


CENA: negocjowana w zależności od wymagań związanych z charakterem i rodzajem wykonywanej pracy, liczby osób objętych opieką.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

  • Badania zgodne z obowiązującymi przepisami na danym stanowisku pracy- w tym badania wstępne, okresowe i kontrolne, wymagane badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne.
  • Opieka lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
  • Konsultacje lekarzy specjalistów- wymagane jest pisemne skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Organizowane dla zakładów pracy przez CM. akcje profilaktyczne.

Zniżka przy zawieraniu ubezpieczenia grupowego na życie w Commercial Union. W przypadku zawarcia ww. ubezpieczenia dopłata do badań profilaktycznych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

PAKIET ZAWODOWY plus
CENA: ryczałtowa + 10 złotych

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
Dodatkowo możliwość wykonania bez skierowania w obiektach C.M. dwukrotnie w ciągu roku: podstawowych badań laboratoryjnych ( morfologia + rozmaz, OB., badanie ogólne moczu ),
badania EKG, poziomu glukozy metodą paskową, badania USG jamy brzusznej.

Tagi: