Strona główna » Czym jest ropień odbytu i jak go leczyć?

Czym jest ropień odbytu i jak go leczyć?

 • by

Ropień odbytu jest to bardzo wstydliwa i przykra dolegliwość. Co ważne, może ona pojawiać się u osób w różnym wieku. Duża ilość pacjentów właśnie z tą przypadłością zgłasza się do poradni chirurgicznych. Możliwym powikłaniem ropnia odbytu jest przetoka okołoodbytnicza.

ropien odbytu przyczyny objawy leczenie

Czym właściwie jest ropień odbytu?

Ropień odbytu nazywany jest również okołoodbytniczym, to ostry stan zapalny tkanek miękkich, przez który dochodzi do powstania zamkniętej przestrzeni, w której znajduje się ropna treść. Można wymienić:

 • ropień okołoodbytowy- znajdujący się w bliskiej odległości do dolnych partii kanału odbytu. Można go zauważyć pomiędzy zwieraczem wewnętrznym oraz zewnętrznym, dochodzi do skóry.
 • ropień międzyzwieraczowy- zlokalizowany w podobnym obszarze, aczkolwiek nie obejmuje on skóry.
 • ropień nadźwigaczowy- znajduje się nad mięśniem dźwigaczem.
 • ropień kulszowo-odbytniczy- przebija on mięsień zwieracza zewnętrznego, jedno albo dwustronnie.

 

Ropień odbytu wydaje się nie stanowić znacznego zagrożenia dla zdrowia, aczkolwiek warto pamiętać, że może dojść do powikłania w postaci niebezpiecznej, przewlekłej przetoki. Ponadto, istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia zwieraczy czy martwicy tkanek krocza. W rzadkich przypadkach dochodzi do rozwinięcia się śmiertelnej sepsy. Należy więc szybko działać i leczyć tę dolegliwość, nie obędzie się więc bez szybkiej interwencji chirurgicznej.

 

Przyczyny ropnia odbytu

Ropień odbytu wywołany jest infekcją zaczynającą się od strony krypt oraz gruczołów odbytowych albo od strony skóry tego obszaru. Dochodzi do namnażania się bakterii, przez co ujścia gruczołów okołoodbytowych zostają zablokowane, a śluz kumuluje się. Jest on świetną pożywką dla drobnoustrojów. Przez gromadzący się śluz z odbytu powstaje bolesny guzek. Jest on niezwykle uciążliwy, gdyż powoduje dyskomfort w wypróżnianiu się i siedzeniu. Dolegliwości te są tak mocno odczuwalne, że pacjent sam jak najszybciej zgłasza swój problem lekarzowi. Za powstanie ropni odpowiedzialne są bakterie: Proteus, Escherichia coli, Bacteroides fragilis. Powstawaniu ropnia odbytu sprzyja choroba Leśniowskiego-Crohna, leczenie immunosupresyjne, choroby przewlekle (np. cukrzyca) i wszystkie stany upośledzenia odporności (AIDS). Niekiedy do ropnia odbytu dochodzi przez uraz tego obszaru, ciało obce, wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy powikłania pooperacyjne w okolicy odbytu. W bardzo rzadkich przypadkach za tą dolegliwość odpowiada gruźlica, promienica, nowotwór czy naświetlania.

 

Jakie są objawy ropnia odbytu?

 • gorączka
 • intensywny ból
 • wygórowanie na skórze w obszarze odbytu
 • uczucie rozpierania odbytnicy, jeśli ropień znajduje się głębiej w kanale odbytu
 • świąd i pieczenie
 • ropny wyciek

Ropnia znajdującego się głęboko, nie sposób zauważyć na zewnątrz odbytu. Osoba cierpiąca z jego powodu odczuwa rozpieranie ból oraz uczucie parcia na odbytnicę. Ponadto towarzyszy jej podwyższona temperatura ciała. Rozpoznanie go jest bardziej problematyczne, niekiedy konieczne jest przeprowadzenie ultrasonograficznego badania przezodbytowego. Aby dowiedzieć się więcej więcej o tym kłopotliwym schorzeniu i innych proktologicznych chorobach, warto odwiedzić stronę https://proktis.pl/ropien-odbytu/.

 

Jak leczy się ropnia odbytu?

Leczenie ropnia odbytu opiera się na interwencji chirurgicznej. Po rozpoznaniu problemu, pacjent musi szybko trafić na salę zabiegową. Chirurg najpierw nacina ropień odbytu, po czym jest on drenowany. W przypadku kiedy guzek ma postać okołoodbytową wówczas zabieg przeprowadzony jest ambulatoryjnie, stosując podczas niego znieczulenie miejscowe. W pozostałych przypadkach zabieg wykonywany jest pod znieczuleniem ogólnym na sali operacyjnej. Drenaż może odbywać się przez skórę, odbyt albo odbytnicę, w zależności od umiejscowienia ropnia. Niezbędne może okazać się rozcięcie mięśnia zwieracza.